Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboración y/o exposición de trabajos académicos

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura són:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios (1):  30%
- Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics (2): 70%

Es considerarà que el/la estudiant utilitza la convocatòria si presenta a supervisió a través de l'Aula Virtual el 30% o més dels "treballs acadèmics" de l'assignatura.

_______________________
1. Per Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios s'entén un "Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada".

2. Per Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics s'entén el "Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Combinat amb l'exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències".