Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. EDUCACIÓ INCLUSIVA INTERCULTURAL

Tema 1. Educació per a la diversitat en el s. XXI
1.1. Educació per a la diversitat en el s. XXI: reptes i necessitats emergents
1.2. Conceptes bàsics: diversitat, inclusió, interculturalitat, discapacitat, cultura, gènere

Tema 2. Models educatius de gestió de la diversitat
2.1. Evolució histórica dels models educatius: de la compensació a la inclusió
2.2. Marc legislatiu: acords internacionals, legislació nacional i autonómica
2.3. Educació inclusiva intercultural: objectius i estratègies


BLOC TEMÀTIC II. L'ESCOLA COM A ORGANITZACIÓ INCLUSIVA INTERCULTURAL

Tema 3. L’escola inclusiva
3.1. Característiques i dimensions de l’escola inclusiva
3.2. Estratègies organitzatives per a la gestió de la diversitat
3.3. Experiències nacionals i internacionals d’escola inclusiva i intercultural

Tema 4. Suport educatiu, cultura col·laborativa i participación comunitària
4.1. Suport educatiu: concepte i serveis
4. 2. Modalitats de col·laboració docent
4.3. Participació comunitària i creació de xarxes de suport

BLOC TEMÀTIC III. LA DIVERSITAT DES DEL CURRÍCULUM

Tema 5. L’organització de l’aula des de la diversitat
 5.1. Modalitats d’agrupaments
 5.2. Gestió de l’aula i la convivència
 5.3. Comunicació intercultural
 5.4. Organització del temps i els espais

Tema 6. Propostes curriculars inclusives

6.1. La programació didàctica des de la diversitat
 6.2. Planificació i desenvolupament de recursos
 6.3. Projectes de treball com a proposta curricular inclusiva intercultural
 
Tema 7. Metodologia didàctica inclusiva
 7.1. Aprenentatge cooperatiu
 7.2. Aprenentatge multinivell
 7.3. Plans personalitzats
 7.4. Aprenentatge autoregulat