SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 12 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1202 - Introducció a la Sociologia

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 15 43
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1203 - Introducció al Dret

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 7 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1204 - Organització d'Empreses

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 7 41
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1205 - Principis d'Economia

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 9 41
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1206 - Introducció a l'Estadística

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 6 43
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1207 - Economia Pública

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 8 41
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 1 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 10 42
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 4 42
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1211 - Anglès Aplicat a la Gestió i Administració Pública

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 1 16
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 8 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1213 - Dret Administratiu General

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 1 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1214 - Comptabilitat Pública

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 5 19
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1219 - European Economy

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 3 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 4 5
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 4 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1223 - Hisenda Pública

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1224 - Dret de la Unió Europea

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 5 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 1 24
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 3 27
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1227 - Activitat Administrativa

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 5 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1228 - Gestió de Recursos Humans

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 5 25
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1229 - Gestió Economicofinancera

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 4 25
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1230 - Gestió Pressupostària

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 1 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1233 - Hisendes Territorials

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 10 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 10 23
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 10 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1238 - Dret Autonòmic Valencià

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 9 14
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 0 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1241 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  12 5 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  GA1242 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  6 3 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16