GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

01

juny

2020

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
15:00-17:00

JB1110AA

02

juliol

2020

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
15:00-17:00