Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1206 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els continguts de l'assignatura s'articularan a través de les següents activitats d'ensenyança-aprenentatge, cada una de les quals es desenrotllarà utilitzant la metodologia didàctica que s'indica:

· Classes teòriques: ací les metodologies didàctiques utilitzades seran la lliçó magistral i la resolució d'exercicis i problemes.

· Classes de problemes. S'enfocaran utilitzant com a metodologia la resolució d'exercicis i problemes.

Glossari:

* Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

* Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenrotllar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

* Aprenentatge basat en problemes: Mètode d'ensenyança-aprenentatge el punt de partida de la qual és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenrotllar determinades competències prèviament definides.