SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1142 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Part teòrica: Ponderació 80%

  • Examen Final Suposa el 80 %. Consistirà en:

    • 60 preguntes de resposta múltiple (test) emulant el MIR. (60% de la nota).

    • 2 preguntes de redacción (1/2 fulla per pregunta) 10 % cadascuna

    • 2 casos clínics amb 4 preguntes associades (2,5 % cadascuna)

Part pràctica. Ponderació 20%

Per aprovar l'assignatura serà necessari reunir els següents requisits:

  1. Assistir a la totalitat de les pràctiques hospitalàries programades;

  2. Assistir a la totalitat dels seminaris programats i realitzar la prova d'avaluació que allí se li requerisca per a valorar el seu aprofitament;

  3. Obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts (sobre 10) en la prova teòrica

D'accord amb la normativa d'avaluació de la UJI, les Pràctiques Clíniques (externes) i Seminaris es consideren activitats docents/avluadores NO RECUPERABLES en 2ª convocatòria.

Per a superar l'assignatura caldrà assitir almenys al 80% de les esmentades activitats programades. No és possible recuprear aquestes activitats docents/avauadores a la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura a l'estudiantat que s'haja presentat la prova final de l'examen escrit, o s'haja presentat al 80% d'activitats d'avaluació obligatòries de l'assignatura.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16