SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1120 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 79
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB08 - El cicle de la vida.

CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme.

CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme.

CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i maneres d'emmalaltir.

CB12 - Causes exògenes.

CB13 - Maneres d'emmalaltir.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

CB40 - Anatomia patològica. Conèixer l'anatomia patològica dels diversos aparells i sistemes.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com s’ha d’obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

Resultats d'aprenentatge

Anatomia patològica. conèixer l’anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes.

Anàlisis clíniques. Saber com es pot obtindre i processar una mostra biològica per al seu estudi per mitjà dels diferents procediments diagnòstics.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia:- Microbiologia.- Toxicologia.- Ocupacional.

Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.

El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d’emmalaltir.

Formes d’emmalaltir. Ser capaç de:- Identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits.- Identificar processos biològics específics de la dona.- Conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament.- Identificar els fonaments dels trastorns psíquics.- Conèixer la història natural i com i quan intervindre en el seu pronòstic.

Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Les alteracions de l’estructura i de la funció de l’organisme. Conèixer:- Les alteracions de l’estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció.- Les principals síndromes que afecten l’organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l’etiopatogènia general, la fisiopatologia, la semiologia.- Les causes de les malalties més freqüents i prevalents del nostre entorn.

Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d’hematologia, bioquímica, immunologia, genètica, microbiologia i anatomia patològica és necessari:- Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes.- Conèixer els procediments requerits per a obtindre el material necessari per a la investigació.- Saber interpretar els resultats de les diferents proves.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16