SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia és fonamentalment teòric-pràctic, els ensenyaments teòrics mitjançant classes magistrals presencials impartides pels professors de l'assignatura.

Les pràctiques i seminaris es realitzaran distribuint als alumnes en grups, procedint segons metodologia demostrativa, amb retroalimentació positiva individual, la qual cosa permet una avaluació formativa continuada. Per a açò s'utilitzaran mètodes didàctics actius, és a dir de tècnica de grups, del descobriment i interrogatius, a més dels mètodes convencionals expositius i demostratius, de tal manera que l'alumne siga gestor de la seua pròpia docència, utilitzant ivaloritzant la seua pròpia experiència professional. Així doncs, l'assignatura s'impartirà mitjançant:

- Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor, que constaran de 52 temes, especificats prèviament

- Ensenyaments pràctics
Cada alumne haurà de resoldre un problema específicament adaptat a l'aprenentatge de l'assignatura, amb retroalimentació positiva per part del professor, realitzant undebrifing posterior amb l'alumne i la resta del grup per a corregir i fixar els conceptes apresos. 

Els conceptes anatòmics i histològics apresos durant els ensenyaments teòrics s’aplicaran a la identificació de les diverses estructures en la sala de dissecció i amb eines de microscopia virtual en aula informàtica.

 

- Seminaris: Treball pràctic dirigit per un professional sanitari, igualment amb els alumnes disposats en grups reduïts.


L'àrea d'anatomia organitzarà dos seminaris:

- Bloc temàtic I: Neoplàsies pulmonars. Component genètic i ambiental. (a preparar per l'alumne).

- Bloc temàtic II: Cardiopaties congènites (a impartir per professor convidat). Seminari impartit en anglès del com l'alumne no haurà de fer cap treball no presencial.

L'àrea de física realitzarà els seminaris corresponents a la seua matèria, que se li comunicaran a l'alumne a l'inici del curs.

-Tutories: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris. 

- Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procésevaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16