SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

Tipus de prova: 

Resolució d'exercicis i problemes :20 

-Observació /execució de tasques i pràctiques :30

-Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes):50 

                                                                         TOTAL: 100 

Notes mínimes i activitats recuperables: 

-Resolució d´exercicis i problemes (examen pràctic): nota mínima per aprobar l´asignatura 1/2 ( 5 sobre 10). Aquesta proba es recuperable en la segona convocatòria. 

- Examen escrit ( teoria) :  nota mínima per aprobar l´asignatura 2,5/ 5 (5 sobre 10) .

Aquesta proba és recuperable a la segona convocatòria. 

-Observació /execució de tasques i pràctiques (pràctiques i seminaris):

 Aquesta part no és recuperable. 

S`exigirà la realització de la menys un 80% de aquestes activitats presencials obligatòries ( pràctiques i seminaris) per poder aprobar l`asignatura.

La nota d`aquesta part s´obté per la realització de questionaris, treballs o memòries dels continguts de cada pràctica i seminari. 

Nota mínima per aprobar l´asignatura: 1,5 /3 (5 sobre 10). 

 

          - La nota de quasevol de les parts aprovades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. 


           - Es considerarà presentat tot alumne que realitze la proba final. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16