SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 151
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB22 - Sang. Conèixer la morfologia, estructura i funció de la sang.

CB23 - Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.

CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

CB28 - Sistema respiratori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema respiratori.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

Resultats d'aprenentatge

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Biofísica.- conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia.- conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l’estudi de les funcions de l’organisme humà.- conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosi i teràpia.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Sang. Conèixer la morfologia, estructura i funció de la sang.

Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.

Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.

Sistema respiratori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema respiratori.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16