SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup B
TEORIA

José Luis Iserte Vilar

Castellà: TEORIA 2

Tutories
PROBLEMES

José Luis Iserte Vilar

Castellà: PROBLEMES 3

Tutories
LABORATORI

María José Serrano Bellés

Castellà: LABORATORI 3,4

Tutories

María Celerina Dolz Lucía

Castellà: LABORATORI 5,6

Tutories

María Ángel Redondo De Prado

Castellà: LABORATORI 16

Tutories

José Vilarroig Herrera

Castellà: LABORATORI 15

Tutories
AVALUACIÓ

José Luis Iserte Vilar

Castellà: AVALUACIÓ 2

Tutories
Grup C
TEORIA
PROBLEMES

María Celerina Dolz Lucía

Castellà: PROBLEMES 4,5

Tutories
LABORATORI

María Ángel Redondo De Prado

Castellà: LABORATORI 10,8,7

Tutories
AVALUACIÓ

María Celerina Dolz Lucía

Castellà: AVALUACIÓ 3

Tutories