SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1009 - Expressió Gràfica

Curs 1 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup B
TEORIA

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: TEORIA 5

Tutories

Raquel Plumed Ferrer

Castellà: TEORIA 2

Tutories
LABORATORI

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: LABORATORI 4,6

Tutories

Raquel Plumed Ferrer

Castellà: LABORATORI 5

Tutories

Professor/a per contractar UJI000006

NS/NC: LABORATORI 15

Tutories

Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez

Valencià: LABORATORI 6

Tutories

María Jesús Agost Torres

Castellà: LABORATORI 3

Tutories

Professor/a per contractar UJI000004

NS/NC: LABORATORI 16

Tutories
AVALUACIÓ

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: AVALUACIÓ 5,2

Tutories

Raquel Plumed Ferrer

Castellà: AVALUACIÓ 2

Tutories

Professor/a per contractar UJI000006

NS/NC: AVALUACIÓ 2

Tutories

Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez

Valencià: AVALUACIÓ 5,2

Tutories

María Jesús Agost Torres

Valencià: AVALUACIÓ 5

Tutories

Professor/a per contractar UJI000004

NS/NC: AVALUACIÓ 2

Tutories
Grup C
TEORIA

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: TEORIA 3

Tutories
LABORATORI

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: LABORATORI 9,7

Tutories

Raquel Plumed Ferrer

Castellà: LABORATORI 8

Tutories

Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez

Valencià: LABORATORI 7

Tutories

María Jesús Agost Torres

Valencià: LABORATORI 10

Tutories
AVALUACIÓ

Verónica Gracia Ibáñez

Valencià: AVALUACIÓ 3

Tutories

Raquel Plumed Ferrer

Castellà: AVALUACIÓ 3

Tutories

Miquel Maria Gomez-Fabra Gómez

Valencià: AVALUACIÓ 3

Tutories