SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura “Fructicultura especial” consistirà en classes teòriques, classes pràctiques, ensenyança no presencial (treballs de curs) i tutories presencials en grups reduïts.

Les sessions de teoria, suposen un 24.0% del temps de l’assignatura. En estes, la metodologia docent consistirà en la impartició d’una classe magistral per part del professor utilitzant presentacions electròniques en format PowerPoint i una sèrie de tasques en l'aula virtual. L'estudiant tindrà com a material docent els apunts bàsics disponibles a l’Aula Virtual de l’assignatura així com diverses monografies i publicacions científic-tècniques disponibles a la biblioteca.

Les sessions de problemes constitueixen el 5.3% del temps de l'assignatura.

Les sessions pràctiques de laboratori (6.7% del temps de l'assignatura) es realitzaran en els laboratoris docents i parcel·la experimental de l’UJI.

D'altra banda, al llarg del curs es prepararan uns treballs per part de l'alumnat que complementaran aspectes concrets del programa. Estos treballs es discutiran amb el professor en horari tutories en grups reduïts (2.7% del temps de l'assignatura).

L'avaluació(1.3% del total de l'assignatura) consistirà en el seguiment continu d'activitats exercides per l'alumnat i un examen escrit dels continguts de teoria i problemes.

Finalment, el treball independent suposa un 60.0% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els treballs, les tutories les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i l'examen.

L'avaluació serà continuada i s'efectuarà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat. Cada una de les activitats s'avaluarà de forma independent, tenint cada una d'elles un valor diferent.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16