SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1059 - Arquitectura de Sistemes Informatitzats

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

30%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'assignatura se superarà quan s'obtinga una qualificació final major o igual a 5. Aquesta qualificació es calcula a partir de:

  • Un examen de coneixements dels continguts desenvolupats, tant en les sessions de teoria com de problemes. Aquest examen representarà un 30% de la qualificació final de l'assignatura.

  • L'avaluació de les pràctiques, mitjançant un examen de coneixements sobre els treballs realitzats en el laboratori, que representarà un 20% de la qualificació final de l'assignatura.

  • L'avaluació contínua (aquesta avaluació representa un 50% de la qualificació final de l'assignatura). Es realitzarà al llarg del quadrimestre, mitjançant exàmens (35% de la qualificació final), lliurament de treballs i/o lliurament de solucions a qüestions/problemes (15% de la qualificació final) plantejades durant les sessions, tant de teoria com de problemes.

Per aprovar l'assignatura cal obtindre:

  • Una nota mitjana igual o superior a 4 sobre 10 entre els examens d'avaluació contínua i l'examen de teoria i problemes.
  • Una nota igual o superior a 4 sobre 10 en l'examen de pràctiques.
En la segona convocatòria, l'estudiant podrà presentar-se a l'examen final (30% de la qualificació final), als exàmens d'avaluació contínua (35% de la qualificació final) i a l'examen de pràctiques (20% de la qualificació final). Estes tres activitats són, per tant, recuperables.

Es considerarà presentat l'alumnat que s'haja presentat a algun dels exàmens que es realitzen al llarg del curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16