SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1037 - Gestió de Projectes de Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La docència d'aquesta assignatura es basa, principalment, en dues metodologies: l'aprenentatge basat en projectes (ABP), i l'aprenentatge cooperatiu (AC). La utilització de l’AC fomenta el desenvolupament d'habilitats comunicatives i de treball en equip. A més, a través de l’ABP s'aconseguirà l'aprenentatge de les competències bàsiques de l'assignatura motivant a l'estudiant a través de la solució d'un problema real, pròxim a la realitat laboral que trobarà l'alumnat (context realista).

En concret, l'alumnat realitzarà un projecte que consisteix en el disseny d'un pla de gestió, desenvolupament i control d'un projecte de programari, en el qual es tinguen en compte els riscos associats al desenvolupament del projecte i els seus plans de contingència. Cada projecte es realitzarà per grups de 3 persones (denominats grups base). Les classes de teoria i de pràctiques s'orienten a l'adquisició dels coneixements necessaris per al desenvolupament del projecte.

La planificació i les referències bibliogràfiques associades a cada sessió de classe (de teoria o de pràctiques) es posarà a la disposició de l'alumnat amb antelació (a través de l'aula virtual), de manera que han de preparar-se cada sessió abans de classe.

Les classes teòriques s'utilitzaran per aclarir els continguts teòrics llegits i realitzar activitats formatives d'aquests, que s'hauran de portar a terme bé de manera individual bé en grups (siguen els grups base o grups específics per una determinada activitat).

Es desenvoluparan dos tipus de classes pràctiques: les destinades a l'aprenentatge de les eines de programari necessàries per al desenvolupament del projecte (aprenentatge que es realitzarà mitjançant la resolució d'una sèrie d'exercicis o problemes), i les destinades al desenvolupament del propi projecte. Aquestes últimes serviran no sols per desenvolupar el projecte, sinó perquè el professorat supervise com evoluciona cada projecte de manera que puga proporcionar a l'alumnat el feedback i suggeriments necessaris o fins i tot, en cas necessari, reorientar el projecte.

Per tant, el projecte es realitzarà principalment de manera no presencial per part de cada grup. Per assegurar una avaluació formativa i contínua, al llarg del curs es realitzaran lliuraments parcials del projecte, de manera que el professorat donarà el feedback necessàri per corregir-los de cara al seu lliurament final. Al final del curs, en classe, els grups hauran de presentar en anglès el resultat del projecte de manera oral utilitzant el material multimèdia corresponent.

Al llarg del curs es realitzaran una sèrie de seminaris per amillorar l'aprenentatge, seminaris on es realitzaran tasques per: reforçar continguts teòrics, aprofundir en el maneig de les eines de gestió, aprendre a realitzar exposicions orals efectives, aprendre a parlar en públic, analitzar i avaluar casos d'estudi a través de tallers de lectura, conèixer casos reals a través de xarrades realitzades per experts, etc.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16