SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1036 - Tecnologies Web per als Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció fonamentalment de l'aprofitament per l'alumnat de les activitats portades a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.

La docència en les classes de teoria serà una barreja de classes magistrals on s'explicaran els conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, alternades amb la resolució de problemes.

En els seminaris es realitzaran  sessions de discussió, que  prepararan els i les alumnes.

L'alumnat  per parelles  realitzarà un projecte d'una aplicació web d'acord amb uns butlletins de pràctiques  durant les sessions de laboratori i en les hores de treball autònom.   L'alumnat ha de revisar els apunts de teoria i preparar-se les pràctiques abans  i després  de cada sessió de laboratori.  

En l'Aula Virtual, l'alumnat disposarà dels  apunts de classe, butlletins de pràctiques, la rúbrica d'avaluació  i data de lliurament de cada butlletí.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16