Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1036 - Tecnologies Web per als Sistemes d'Informació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

60%

Examen

40%

Criteris de superació1ª Convocatòria:

L'avaluació consta de dues parts:

  1. Avaluació de Teoria (40%): Es realitza mitjançant exàmens: 1er parcial a l'octubre i 2n parcial a la convocatòria oficial juntament amb la recuperació del 1er parcial. Cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cadascun dels 2 parcials per superar l'assignatura.

  2.  Avaluació de Pràctiques (60%): Qualificació mitjana de la resolució dels butlletins de pràctiques segons la rúbrica publicada a l'aula virtual. Cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cadascun dels butlletins per superar l'assignatura. A més, es requereix l'assistència regular al laboratori i realitzar els lliuraments en data.

La nota final de l'assignatura serà: Avaluació de Teoria * 0,4 + Avaluació de Pràctiques * 0,6. 

Si no es compleix algun dels criteris de superació, en l'acta apareixeria el mínim entre la nota final i 4,5.


2ª Convocatòria:

Es pot recuperar les dues parts de l'avaluació, el dia de la convocatòria oficial.

  1. Avaluació de Teoria: es guarden les notes dels parcials aprovats, i es pot recuperar la resta. Es mantenen els mateixos criteris de superaciò que en la 1a convocatòria.

  2. Avaluació de pràctiques:

  • Si es compleixen els criteris de superació d'aquesta part a la 1ª convocatòria, la nota final de l'assignatura es calcula igual.

  • En cas contrari, la recuperació es realitzarà mitjançant un examen amb exercicis semblants als realitzats en els laboratoris i és necessari obtindre un mínim de 5 sobre 10 en aquest examen per superar l'assignatura. La nota final en aquest cas serà Avaluació de Teoria * 0,4 + Avaluació de Pràctiques * 0,5.

Si no es compleix algun dels criteris de superació, en l'acta apareixeria el mínim entre la nota final i 4,5.


FIGURARÀ COM PRESENTAT: 

Tot alumne o alumna que es presente a l'examen de la convocatòria oficial.