Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicatiu i estètic del producte.

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.OB01.01 Ser capaç d’expressar i posar de manifest la qualitat de les diferents aportacions objectuals en la història del disseny.

CG4.OB01.01 Ser capaç d’aprendre de forma autònoma en relacionar els distints esdeveniments que emboliquen la història de la disciplina.

CG3.OB01.01 Ser capaç de relacionar els esdeveniments històrics i artístics amb els propis del disseny industrial.

CG2.OB01.01 Ser capaç d’elaborar tasques conjuntes pel que fa a la visualització de la història del disseny.

CE6.OB01.01 Ser capaç d’analitzar i exposar els esdeveniments generats entorn de la història del disseny i analitzar els dits esdeveniments des de la perspectiva de la igualtat de gènere en el disseny.

CE23.OB01.1 Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits a l’hora d’elaborar productes originals i innovadors.

CE19.OB01.1 Ser capaç de relacionar els aspectes formals del producte amb la seua capacitat d’acció i comunicació en el món contemporani.