Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1019 - Mecànica de Fluids

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral: Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa.Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi. Aquest contingut inclou, tant aspectes teòrics, com la metodologia per a la resolució de problemes i casos pràctics en què s'apliquen els coneixements teòrics adquirits.

Treball en grup: Mètode en el qual l'estudiantat és responsable del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir una meta grupal, en aquest cas, la resolució de problemes i casos pràctics a partir de la informació subministrada pel professorat. 

Tutories: Treball personalitzat engrup reduït que permet realitzar un seguiment al progrés dels i de les alumnes en el seu treball personalitzat. La tutoria suposa un complement imprescindible al treball no presencial. En les tutories es tractaran els dubtes plantejats pels i les alumnes a l'hora de resoldre els problemes i casos pràctics realitzats en grup o de manera individual.

Resolució d'exercicis i problemes: L'alumnat aplicarà els continguts apresos en teoria per a resoldre en l'aula exercicis, questions i problemes sota la supervisió del professorat.

Aquesta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT2 "Utilitzar diferents mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa corresponent CT2-EQ1019-N12.