SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1035 - Noves Tecnologies Aplicades a la Música

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

I. Les noves tecnologies i la música

Mitjans audiovisuals.

Informàtica musical: dispositius i perifèrics. MIDI.

Instruments electrònics.

II. Aplicacions en l'educació musical

Seqüenciadors i editors.

Internet.

III. Activitats

WEB

Localitzar dues pàgines web o blocs completament diferents i realitzar una reflexió per escrit sobre els seus avantatges i inconvenients per a l'educació musical.

AUDACITY

1) Modificar un arxiu original emprant els efectes: "velocitat", "to", "eco" "delay", "amplificar", "amplificar-comprimir"

2) Pujar dos temes i millorar la transició d'un a un altre emprant "decrescendo" i "crescendo"

3) Tres recursos del programa per emprar-los en l'educació musical. Explicar el procediment per a treballar a l'aula.

4) Enregistrar un «paisatge sonor», adjuntar una foto del lloc d'enregistrament i dissenyar un qüestionari amb preguntes suggerents sobre el que sona. Realitzar una presentació amb el Power Point

MuseScore

1) Edita una melodia del cançoner d'Educació Primària o Infantil

2) Afegir la segona veu

3) Melodia amb percussió

4) Melodia binària i ternària amb piano emprant els mòduls d'acompanyament

5) Realitzar un arranjament complet de la melodia que incloga: introducció, exposició, desenvolupament, reexposició i coda

BAND IN A BOX

1) Realitzar un acompanyament i progressió harmònica per a una melodia donada.

MOVIE MAKER

1) Realitzar una seqüència amb tres clips: només so sense imatge, només imatge, i so més imatge. Elaborar un qüestionari per a l'alumnat d'Educació Primària i Infantil

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16