SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 

 

Observar i analitzar el centre i la classe.
 Participar, activament o com a simple observador, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si ho consideren convenient.

 Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què du a terme les pràctiques.


Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques, sota la supervisió del mestre o de la mestra.

Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor una memòria amb les programacions realitzades en aquesta fase. Aquesta memòria ha d'incloure una reflexió crítica argumentada i una descripció detallada de les iniciatives d'innovació metodològica realitzades


ACTIVITATS DE L’ESTUDIANTAT

L’estudiantat cal que planifique la tasca que fa amb el professorat tutor i el mestre o mestra supervisor, que el rep a l’aula, en funció dels objectius que s’han assenyalat per a cada curs, així com en funció de la durada de les pràctiques. Ara bé, com a orientació general es pot recomanar que l’estudiantat realitze les activitats següents:

ACTIVITATS I OBJECTIUS

a) Adaptació/preparació    (1 setmana)

Observar i analitzar el centre i la classe.

Durant els primers dies d’aquesta primera setmana, l’alumnat estarà sota la supervisió d’algun membre de l’equip directiu, el qual li facilitarà els documents necessaris per a entendre les singularitats del centre. Posteriorment se li assignarà una classe on començarà l’observació i anàlisi corresponents.

b) Col·laboració (2 setmanes)

Participar, activament o com a simple observador, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents a l'etapa i nivells en què du a terme les pràctiques.

c) Intervenció  Pràcticum I (7 setmanes):

Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques de totes les àrees, sota la supervisió del mestre o mestra. Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una programació d’aquesta fase.

 

 


 


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16