Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Examen oral

15%

Criteris de superació

L' avaluació es detalla a continuació:Examen escrit (teoria + pràctica): 30% + 30%

15% : gramàtica per al mestre d' Educació  Primaria.

15% : vocabulari relacionat amb l'Educació  Primària.

10% : lectura. Comprensió lectora d' un text d' ESP relacionat amb l' Educación Primaria.

10% : audicióComprensió auditiva d' un text d' ESP relacionat amb l' Educación Primaria.

10% : escritura. Escriure una redacció relacionada  amb l' Educación Primaria.Els estudiants han d'aprovar l' examen escrit (obtindre un mínim del 50%) per poder aprovar l' assignatura. Aleshores podran sumar els percentages dels altres dos apartats.Carpeta d' aprenentatge/portfolio: 25%

 Els estudiants han d'entregar a final de curs un portfolio, les pautes del qual trobaran a l'Aula Virtual amb el nom de Pautes per al Portfolio.


Examen oral15%

Els estudiants han d'aprovar l' examen oral (obtindre un mínim del 50%) per poder aprovar l' assignatura. Aleshores podran sumar els percentatges dels altres dos apartats.

Es realitzarà en hores de classe de teoria i pràctica a partir de la segona setmana d'abril. Les professores informaran dels detalls en classe.

 

 Criteris

·         Examen escrit de final de curs (teoria + pràctica) (60%): han de traure un mínim de 50% sobre 100 (o 30 sobre 60) per a poder aprovar l'assignatura i fer mitja amb les altres parts.  

·         Examen oral de final de curs (15%): han d'aprovar-ho (i no sols presentar-se) per a poder aprovar l'assignatura.

·         Portfolio (25%): només s'afegiran estos punts si l'alumne ha aprovat l'examen oral i l'escrit.

·         En segona convocatòria, es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables l'oral i l'escrit. El 25% del portfolio no té segona convocatòria, ja que és un treball que es realitza al llarg del curs acadèmic.

**IMPORTANT: No s'acceptaran treballs després de la data d'entrega.