Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1002 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen teoricopràctic en finalitzar el curs amb activitats similars a les realitzades en classe. Les faltes d'ortografia, atesa la matèria de l'assignatura, descomptaran nota (0,50). Tindrà un valor de 80%.

També és obligatori  la realització d'un treball durant el curs en grup o individual que tindrà un valor de 20% de la nota final.

Ambdues parts es puntuaran sobre 10, després s'aplicaran els percentatges de ponderació i es sumaran ambdues notes.
Per a superar l'assignatura, l´alumne ha de realitzar  l'examen i s'ha d'obtindre un mínim de 5 punts. També és obligatori haver presentat el treball. Qui no el presente, no aprovarà l'assignatura.
A aquell alumne o alumna que no aprove l'assignatura en la primera convocatòria, se li guardarà la nota del treball per a la segona convocatòria.