Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1002 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI10 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als distints contextos comunicatius.

DDUJI11 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.

DDUJI12 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

DDUJI13 - Dominar de formar progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge