Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1032 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

El professorat podrà descomptar punts si es troben faltes d'ortografia en les activitats d'avaluació (0,1 per falta).


Opció A

Realització d'uns tallers i projecte (Escola infantil / intervenció / materials de DPD)

* Aquesta modalitat implica l'assistència a les classes i el treball en xicotets grups. L'entrega del projecte i la defensa davant del professorat de l'assignatura donaran lloc a la qualificació final.

** Per a cursar aquesta opció, es recomana estar matriculat i cursar paral·lelament l'assignatura MI1033.


Opció B

Temari de l'assignatura (LLEU) i realització de l'examen en la data indicada.

(Consultar temari i data en el SIA).