Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Com que l’objectiu bàsic d’aquesta assignatura és conèixer les diferents necessitats educatives especials més comunes en les aules, la metodologia que s’emprarà a classe és diversa:

- Pel que fa a la part teòrica, es procura que l’alumnat assolisca sobretot continguts de tipus conceptual, com ara: conceptualització i definició dels diferents trastorns, possibles classificacions, criteris de diagnòstic, maneres d’intervenció, etc. Per tant, s’empra una metodologia principalment expositiva pel professorat, mitjançant diferents recursos: exposició oral, ús de transparències, visionat de vídeos, realització d'activitats d'aula (ex.: jocs de rol), etc.

- Pel que fa als seminaris, l'estudiantat ha de participar activament pel que fa a la conceptualització, detecció, avaluació i disseny de propostes d’intervenció per als casos plantejats, poden actuar-hi com a transmissors dels continguts als mateixos companys i companyes, mitjançant exposicions en classe.

- Pel que fa a la part pràctica de l'assignatura, l’alumnat ha de realitzar una sèrie d'activitats i exercicis sobre cada tema perquè assolisca, sobretot, continguts de caràcter procedimental: avaluació de dificultats/trastorns mitjançant bateries i proves proposades pel professor o professora, resolució de casos (a partir d’informes o situacions reals), treballs de recerca i ampliació d'informació (consulta de recursos com la Biblioteca, Internet, etc.), creació o adaptació de metodologies d’intervenció per a una situació concreta, etc.

Aquests treballs (tant teòrics com pràctics) poden ser individuals o grupals, i realitzar-se en horari presencial o bé fora de l'aula.