SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • 9 8 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  9 0 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1003 - Història del Dret (Història)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 19 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1004 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 12 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 9 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 1 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1008 - Filosofia del Dret (Ciències Jurídiques Bàsiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 7 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 4 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

  Curs 2 - Anual - Formació bàsica

  9 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1011 - Dret Penal I: Part General

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 33 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1012 - Obligacions i Contractes

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 32 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1013 - Organització Constitucional de l'Estat

  Curs 2 - Anual - Obligatòria

  9 2 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1014 - Dret Internacional Públic

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 15 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1016 - Introducció al Dret Processal

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 29 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1017 - Dret Mercantil I

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 7 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 7 14
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1020 - Drets Reals

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 3 11
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1021 - Dret Processal Civil

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 0 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1022 - Dret Mercantil II

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 13 13
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1023 - Dret Processal Penal

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 57 2
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1024 - Dret de Família i Successions

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 7 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1025 - Dret Financer I

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 45 22
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1026 - Dret Internacional Privat

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 11 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1027 - Dret Financer II

  Curs 4 - Anual - Obligatòria

  9 0 27
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  9 0 42
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1029 - Dret Mercantil III

  Curs 4 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 11 30
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1030 - Dret de la Navegació i del Transport

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 9
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1031 - Dret Probatori

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 3 4
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1032 - Dret Penal Econòmic

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1034 - Història del Dret Foral Valencià

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 4 19
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1035 - Organitzacions Internacionals

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1036 - Dret del Comerç Internacional

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 24
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 5 20
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1039 - Dret Urbanístic

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 4 23
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1040 - Dret de Danys

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1045 - Dret Tributari Internacional

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 5 33
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1051 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  12 4 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  DR1052 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  6 21 80
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16