SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Ana Maria Cuadros Ramos

Castellà: TEORIA 1

Tutories
LABORATORI

Ana Maria Cuadros Ramos

Castellà: LABORATORI 3

Tutories

Juan José Escrivá Morant

Castellà: LABORATORI 2

Tutories

Juan José Rubert Nebot

Castellà: LABORATORI 1

Tutories
TUTORIES