Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

La evaluació de l'assignatura compren una avaluació final mitjançant un examen escrit al final del semestre (70% de la qualificació global de l'assignatura) i una avaluació continua realitzada a partir de la resolució de casos i activitats pràctiques a l'aula, així com la seua exposició (30% de la qualificació global de la assignatura). La evaluació continua supone que els alumnes assistan a les sessions pràctiques durant tot el curs i realitzen distints treballs individuals i en grup. Si l'alumne no arriba al mínim exigit en l'avaluació contínua, no podrà presentar a l'examen teòric de la primera convocatòria. Per a tindre aprovada l'assignatura és precis alcançar els mínims exigits en cadascuna de les parts (3,5 punts en la part teórica i 1,5 punts en la part pràctica). Únicament es guardarà la nota de l'avaluació continua per a la segona convocatòria ordinaria del mateix curs. 

En la segona convocatòria l'alumne tindrà dret a un examen escrit final del semestre (70% de la qualificació global d'assignatura) i a un examen pràctic (30% de la qualificación global de l'assignatura) que podran realitzar els alumnes que no hagen superat l'avaluació continua en pràctiques o que no la hagen realitzat. S'estableix un mínim de 3,5 punts a l' examen teòric i 1,5 punts a l'examen pràctic .

Si l'alumne es presenta a l'examen (tant en primera como en segona convocatòria) es considerarà "presentat a l'assignatura".

Els estudiants tindran dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes prevists a la normativa d'avaluación de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març 2017. Por altra banda, aquell alumne que còpie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (examen, casos pràctics, o qualsevol altra activitat proposta) quedarà automàticament suspés segon l'article núm. 11 de la normativa d'avaluación de la UJI.