Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1027 - Econometria I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

La nota final es configurarà com la suma ponderada de la qualificació obtinguda en:
a) un examen escrit amb qüestions teòriques i pràctiques realitzat en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (60%)
b) un treball acadèmic plantejat pel / per la professor / a a través de l'Aula Virtual (40%).

La puntuació mínima per superar l'examen escrit serà de 2,5 punts sobre un màxim de 6. No es requereix nota mínima en la presentació de les tasques proposades, en què la nota màxima serà de 4 punts. Es considera que l'estudiant / a ha superat l'assignatura quan la puntuació de l'examen superi el mínim requerit i la suma de punts obtinguts en l'examen i en la tasca sigui superior a 5 punts sobre 10. Es considera que l'alumne / a s'ha presentat a l'examen quan hagi realitzat l'examen escrit en la data oficial.

Per a la preparació dels exàmens, el / la alumne / a ha de treballar els capítols del manual corresponents a cada punt del temari, les pràctiques que s'hagin resolt al llarg del curs i els problemes del manual.