SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació


Per a fer mitjana entre les diferents parts ha de superar-se el 4.

S'avaluarà de la següent manera:

Per a la primera convocatoria de l´examen:

  • Pràctiques curs fins a 1 punt
  • Treballs fins a 4 punts
  • Examen fin a 5 punts


Totes les parts són obligatòries per al seguiment de l'assignatura. Si l'alumne o l'alumna decideix abandonar l'assignatura i no presentar-se a l'examen final, constarà com a No Presentat en la qualificació final.

Per a la segona convocatoria:

  • Exercici substitutiu de pràctiques curs fins a 1 punt
  • Exercici substitutiu deTreballs fins a 4 punts
  • Examen fin a 5 punts

Per a poder fer mitja en cada convocatoria hi a que obtindre un 4 sobre 10 en l' examen  ee

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16