SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0940 - Modelització en Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

a) La puntuació mínima necessària per a aprovar l'assignatura és de 50% en cada un dels següents apartats:

Examen escrit: 80% de la nota final.

Seminaris: 10% de la nota final.

Laboratori: 10% de la nota final.b) Només l'estudiantat que no realitze cap prova es considerarà "no presentat".

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16