SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Disposar dels fonaments físics necessaris que permeten la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics de la química que ho necessiten.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb aspectes bàsics de la física.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp elèctric fent especial èmfasi en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els produïts pels ions i dipols moleculars.

Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp magnètic i les propietats magnètiques de la matèria.

Adquirir habilitats experimentals en un laboratori bàsic de física aprenent a obtenir dades experimentals mitjançant instruments científics senzills i a mesurar magnituds físiques a partir d’aquestes dades.

Comprendre els fonaments de l’òptica física.

Conèixer què és la radiació electromagnètica, quines són les seues causes i conèixer l’espectre electromagnètic.

Saber resoldre problemes bàsics de física amb aplicació en l’àmbit de la química.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16