SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0983 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboración de trabajos académicos y defensa pública

100%

Criteris de superació

El treball s'ha de defensar de forma presencial, pública i oral seguint la normativa acadèmica.

El tutoro tutora presentarà un informe favorable amb una qualificació que representarà el 50% de la nota final de l’assignatura i en el qual es valoraran els seguents punts: format, expressió escrita, continguts, gestión del temps i autonomia. En determinats apartats es requerirà un mínim per a aprovar.

El tribunal avaluarà el 50% restant de la següent forma:

  • Defensa:  oratòria, estructura, organizació i material de suport, capacitat de resposta i defensa argumental.
  • Treball escrit: format, expressió, traducció i contingut.
  • Serà requisit assolir un mínim en algun d'aquests aspectes per a aprovar l'assignatura, indemendentment de l'informe del tutor o tutora.

 

El plagi, total o parcial, del treball és motiu de suspens. Es considera plagi la còpia, la paràfrasi o el resum en qualsevol part del treball sense citar-ne la referència.

Aquests criteris són aplicables a qualsevol data de defensa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16