SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0975 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Català) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG03 - Raonament crític

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Ser capaços de comprendre en tota profunditat textos literaris en llengua anglesa.

Ser capaços d'utilitzar els textos literaris com a fonts de documentació per a la traducció.

Ser capaços d'identificar els trets culturals i ideològics propis de la cultura anglonordamericana en textos literaris.

Ser capaços d'analitzar críticament textos literaris en llengua anglesa.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació necessàries per a la comprensió de textos literaris, i utilitzar-les amb eficiència

Posseir una visió panoràmica dels principals moviments literaris en llengua anglesa.

Familiaritzar-se amb els principals autors literaris en llengua anglesa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16