Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0966 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Hi ha un examen al final del curs (80% de la nota final), el qual constarà de a) la traducció per a doblatge d'un text audiovisual d'uns tres o quatre minuts, que es realitzarà al laboratori, amb la possibilitat de consultar tots els materials que l'alumnat desitge i b) d'un examen teòric. L'estudiantat ha de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cada una de les dues parts del l’examen. A més, els estudiants i les estudiantes han d'entregar diversos treballs acadèmics que puntuaran un 20% de la nota final.

Per a la segona i successives convocatòries, no es tindran en compte els treballs i tasques del curs, per tant, la nota màxima que es podrà traure serà un 8.

La realització de l’examen significa que l'estudiantat s'ha presentat a la convocatòria. Cal entregar els treballs acadèmics en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l’aula virtual. L’assignatura es considera aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

 

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa.