SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0965 - Doblatge B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Hi ha un examen al final del curs (80% de la nota final), que constarà de la traducció per a doblatge d'un text audiovisual d'uns tres o quatre minuts, que es realitzarà en el laboratori, amb possibilitat de consultar tots els materials que l'alumnat desitge i d'una prova teòrica. L'estudiant o estudianta ha de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cada una de las dues parts de l’examen. A més, l'estudiantat ha d'entregar diversos treballs acadèmics que puntuaran un 20% de la nota final.

Per a la segona i successives convocatòries no es tindran en compte les tasques avaluades durant el curs acadèmic, per tant la nota final dels estudiants que se presenten a aquestes convocatòries no podrà superar els 8 punts.

La realització de l’examen significa que l'estudiant o l'estudianta s'ha presentat a la convocatòria. S’han d'entregar els treballs acadèmics en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l’aula virtual. L’assignatura es considerarà aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

 

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16