SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0964 - Traducció Literària B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

 

La qualificació final es determina sobre la base dels següents apartats:


APARTAT 1

 
30% de la nota final. Correspon al seguiment del treball dut a terme al llarg del curs:

a) Traducció de dos fragments d’una obra que s’especificarà al principi del curs (20%)

b) Treball personal (carpetes d'aprenentatge) (10%)


APARTAT 2

 
70% de la nota final. Prova escrita final. Consistirà en una traducció anotada i comentada d’un text d’unes 500-600 paraules. Es permetrà l’ús dels materials de documentació que es consideren pertinents. El text de l’examen serà un fragment de l’obra esmentada en l’apartat anterior.


Les tasques corresponents a l’apartat I només es podran entregar al llarg del curs (convocatòria única) en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l’aula virtual.


Els i les alumnes que no vulguen realitzar alguna de les tasques proposades en l’apartat I podran fer-ho, però la seua avaluació mantindrà sempre els percentatges abans determinats.

 
Els i les alumnes que vulguen presentar-se només a la prova escrita (apartat 2), podran fer-ho. En tindran dues oportunitats, al juny i al juliol, però la qualificació obtinguda en qualsevol cas només comptarà com un 70% de la nota final.

 

Perquè es considere un estudiant o estudianta com a presentat a una convocatòria, la prova necessària és l’examen (apartat 2).

 
En aquesta assignatura el barem de referència per a l’avaluació serà el barem marc aprovat pel Consell, de data 4 de juny de 2003, i reajustat amb data de 24 de juny de 2003 (consulteu la pàgina web del Departament de Traducció i Comunicació, www.trad.uji.es).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16