SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0952 - Traducció Audiovisual i Accessibilitat

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

 

Hi ha un examen al final del curs (60%), el qual consta de dues traduccions, corresponents a les dues modalitats de traducció audiovisual treballades a classe: l'audiodescripció i la subtitulació per a sords. L'estudiantat ha de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cadascun dels blocs. A més, els estudiants i les estudiantes han d'entregar dos treballs acadèmics que puntuaran un 40% de la nota final.

La realització de l’examen significa que l'estudiant o l'estudianta s'ha presentat a la convocatòria.S’han d'entregar els treballs acadèmics, no recuperables, en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l’aula virtual. L’assignatura es considera aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

Es valora de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16