SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès)-A1 (Català)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Els estudiants s’examinaran dels blocs de teoria i pràctica a la data oficial de cada convocatòria. A més a més, es demanarà un treball acadèmic d’anàlisi d’una subtitulació per a sords i d’una audiodescripció.

L'estudiant haurà de traure un mínim de 5 punts sobre 10 en cadascun dels blocs (teoria, doblatge i subtitulació). . L’examen del bloc de teoria comptarà un 30% sobre la nota final de la assignatura, i l’examen pràctic de doblatge i subtitulació un 50% (25% cada modalitat). L’examen pràctic consistirà en la traducció per a doblatge i subtitulació d'un clip de vídeo d'una durada aproximada de 3 minuts de filmació en un màxim de temps de dues hores i amb tots els materials de suport necessaris. D’altra banda, el treball acadèmic consistirà en l’anàlisi d’una subtitulació per a sords i d’una audiodescripció i comptarà el 20% de la nota final de la assignatura.

La realització de l’examen significa que l'estudiant s'ha presentat a la convocatòria.S’haurà de lliurar el treball acadèmic en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment a l’Aula Virtual. L’assignatura es considerarà aprovada si la nota mitjana final arriba a 5 punts sobre 10.

Es valorarà de manera positiva la participació activa en classe i la realització de traduccions i exercicis a casa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16