SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

65%

Observació/execució de tasques i pràctiques

35%

Criteris de superació

Examen escrit 65%

Treball no presencial 35%

Total 100%

 

1. Treball no presencial 35%:

1.1 Evaluación oral: 15%

1.2 Mínimo de 3 trabells en l'Aula Virtual + trabel en CAL i altres treballs acadèmics especificats pel professor durant el curs (20%)

 

NOTA: Criteris de superació Aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 en totes les seccions de l'examen (English in Use, Reading, Writing, Listening, Oral) és un requisit per aprovar l'assignatura. Igualment, la mitjana de les notes obtingudes en altres tasques considerades part de l'avaluació ha de ser un 5 com a mínim.

Si es detecta que un alumne o alumna ha plagiat tindrà un suspens en la qualificació final de l'assignatura.

Es considera presentat en una convocatòria si l'alumne acudeix a fer l'examen corresponent. Es considera no presentat a l'examen si no s'acudeix a fer l'examen, independentment que s'haja lliurat les tasques pautadas.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16