PU0947 - Protocol i Gestió d'Esdeveniments

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Combinació d'explicació teòrica amb la realització de supòsits pràctics