PU0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA
 
BLOC I. ENTRE LA CIÈNCIA I LA MÀGIA
Tema 1. Una introducció a les fotografies
Tema 2. Llums i ombres
Tema 3. Veure, mirar, enquadrar
Tema 4. Construir (i deconstruir) l'espai
Tema 5. El temps. Instant, durada, seqüència. 
Tema 6. El subjecte com a objecte
 
BLOC II. LA FOTOGRAFIA EN L'UNIVERS PUBLICITARI
Tema 7. Creativitat i llenguatge publicitari
Tema 8. Gèneres en la fotografia publicitària
Tema 9. Retòrica visual en la gràfica publicitària
Tema 10. La marca autoral en l'encàrrec publicitari: autors, marques i estils

 

PRÀCTIQUES

Exercicis tècnics

Campanya publicitària gràfica

 

SEMINARI

Seminari de publicitat exterior / Seminari de Creativitat en Viu