Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Tipus de prova

Ponderació

Observació/execució de tasques i pràctiques

10 punts (10%)

Presentacions orals i pòsters

10 punts (10%)

Elaboració de treballs acadèmics

40 punts (40 %)

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40 punts (40%)

 

100 %

Per a la segona convocatòria es guarden les  notes de "Observació/execució de tasques i pràctiques" i de "Presentacions orals i pòsters". Si algun estudiant no ha fet aquestes tasques dins del periode establert, no són recuperables, ja que són activitats que es fan al llarg del curs acadèmic.

Es considera "No presentat" si l'alumne no ha entregat cap dels treballs avaluables.