Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Presentacions orals i pòsters

25%

Examen oral

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

1) Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar un portafolis individual que consisteix en: 1) una selecció d'unitats del llibres English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate, i FCE. Use of English 2 (vegeu la bibliografia), així com, 2) altres activitats a la classe.

Aquest portafolis es presentarà individualment al despatx de la professora (la data de presentació del portafiolis serà comunicada a classe). Els treballs que es presenten fora del termini no seran acceptats.

2) Examen escrit

L'estudiantat ha de realitzar un examen final escrit en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats a classe.  Consulteu l'apartat d'exàmens del LLEU per a assabentar-vos de la data oficial.

3) Examen oral (Comprensió oral)

L'estudiantat ha de realitzar un examen de comprensió oral que versarà sobre aspectes treballats a classe. Consulteu l'apartat d'exàmens del LLEU per a assabentar-vos de la data oficial.

4) Presentacions orals (Expressió oral)

L'estudiantat ha de realitzar una presentació individual. La data exacta la donarà el professorat en classe. 

 

Es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables el listening test, el portafolis, l'examen oral i l'examen escrit.

Es considera “No presentat” si l'alumne no realitza l'examen oral, l'examen escrit, el listening test o el portafolis.

 

Nota: Per a aprovar el curs, l'estudiant ha d'obtenir un 5 de 10 en l'examen escrit. Les altres notes es guardaran durant el curs acadèmic. Es consideraran no presentats si s'ha lliurat algunes de les parts dins del temps límit, però ha fallat l'examen escrit.