SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0942 - Periodisme Institucional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. El periodisme institucional: què és treballar a l'altra banda

El primer tema serveix per ubicar el Periodisme institucional dins de l'àrea del Periodisme especialitzat. Es repassen els orígens, es delimita conceptualment i s'explica el tipus de treball que desenvolupa un periodista en aquest entorn. Se centra sobre la relació entre periodisme de mitjans vs periodisme de gabinet, a més d'aprofundir en la importància del periodisme institucional.

 

2. Processos de newsmaking en el periodisme institucional

El segon tema es centra en els processos de producció informativa que es desenvolupen a l'entorn del periodisme institucional, que s'aborden sota un prisma teòric. Especialment centrat en la nota de premsa i la generació de continguts des de la perspectiva del gabinet de comunicació institucional. Es presta una especial atenció a la relació que estableixen els gabinets amb els mitjans de comunicació. I la visió del periodista de gabinet com a reporter intern i els condicionants de la difusió.

 

3. La funció del periodista al gabinet de comunicació

El tercer tema s'ocupa de les funcions que desenvolupa el periodista en els gabinets de comunicació, oferint una tipologia bàsica de perfils professionals i organigrames de funcionament. Així com la planificació de comunicació des de les institucions i el treball de documentació per a la gestió de continguts i dades com a font d'informació per als periodistes dels gabinets de comunicació.

 

4. Eines periodístiques per a la comunicació externa

Aquesta secció arrenca amb un plantejament de les nocions bàsiques sobre estil i tècnica de redacció periodística dels gabinets per a continuar repassant els principals gèneres (convocatòries, notes, dossiers, etc.) i tècniques de difusió entre els periodistes (des contactes regulars a mecanismes com l'off the record). El tema també aborda les transformacions que la tecnologia digital ha desencadenat en els canals de comunicació externs de les oficines de premsa.

 

5. La dimensió periodística de la comunicació interna

Aquest tema se centra en les eines periodístiques més comuns de gestió de la comunicació interna, incloent mecanismes off i online. El Tema 5 té per objectiu l'abast, objectius i públics del periodisme en la comunicació interna, les tipologíes comunicatives a disposició del gabinet comunicació, així com les eines i tècniques bàsiques.

 

6. El periodista i la gestió informativa de les crisis

Aquí, s'abordaran els conceptes clau per a la gestió informativa de les crisis institucionals, de les que s'oferirà una tipologia i un decàleg bàsic d'actuació. S'explicarà el pla de comunicació de crisi com a metodologia bàsica d'intervenció informativa.

 

7. Ètica i credibilitat del periodista institucional. aspectes legals

L'últim tema de Periodisme Institucional se centra en aspectes sobre l'ètica professional del periodista que treballa en un gabinet, més concretament, en els codis d'ètica i conducta, les bones i males pràctiques i les possibles incompatibilitats. En el qual es repassaran Codis deontològics, la llei electoral a Espanya, la Llei de Transparència i el Codi de Conducta de l'Associació Europea de Consultors Polítics.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16