SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0935 - Producció i Realització Hipermèdia

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Sessió de planificació, preproducció i metodologia.
 
2. Introducció al hipermedia. Comprensió i evolució dels continguts i productes audiovisuals cap al hipermedia.
 
3. Disseny de productes hipermedia-transmedia.
 
4. Gamificación.
  
5. Creació de l'espai. L'espai virtual, pantalles i dispositius.
 
6. Disseny d'entorns virtuals: webs, aplicacions, entorns interactius.
 
7. Transmedia en xarxes socials.
  
8. Integració de continguts mediàtics. Treball amb textos. Serveis, tractament i integració.
 
9. Integració de continguts mediàtics. Treball amb imatges. Serveis, tractament i integració.
 
10.  Ús del so, formats, serveis relacionats amb l'àudio, podcast.
 
11. Integració de continguts mediàtics. Treball amb vídeo. Serveis, tractament i integració.
 
11. Conceptes bàsics per al disseny de videojocs
 
12. Publicació. Tendes d'aplicacions. Processos de difusió.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16