SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I: Aproximació diacrònica i conceptual al Director de Comunicació
1. Visió històrica de la figura. Primeres conceptualitzacions
2. De l'Estrateg de la Comunicació a l'Estrateg dels valors intangibles
3. La direcció de Comunicació com a departament on es gestiona la reputació corporativa
BLOC II: La gestió dels intangibles com a factor clau per a l'excel·lència
4. Reputació corporativa
a. Sobre el concepte reputació corporativa
b. Gestió del risc reputacional
c. Mètriques de reputació corporativa
5. La reputació i els intangibles empresarials
a. Cultura corporativa: La identificació amb l'empresa, variables que defineixen una bona empresa per a treballar, gestió de la reputació interna
b. Marca corporativa: reputació de marca, noves tendències en gestió de la marca
c. Responsabilitat Social corporativa:. La gestió de l'empresa responsable i sostenible
6. La gestió i l'avaluació de la reputació corporativa
7. La comunicació corporativa
a. Nou paradigma de la comunicació: valor de la creativitat i l'estratègia
b. Pla de comunicació
8. Tendències en la gestió de la reputació corporativa: els assumptes públics, el context social, la identificació de temes en l'agenda pública

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16