SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0927 - Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Silvia Marcos García

Valencià: TEORIA 1

Tutories
LABORATORI

Joan Salvat Sanchis Aizpun

Valencià: LABORATORI 1,2

Tutories
SEMINARI

Silvia Marcos García

Valencià: SEMINARI 1

Tutories

Joan Salvat Sanchis Aizpun

Valencià: SEMINARI 1

Tutories
TUTORIES