SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la programació: definició, origen i evolució

1.1.Definició de programació mediàtica i la seua figura professional

1.2.Orígens dels models de programació

1.2.1.El model americà

1.2.2.El model europeu

1.2.3.El model espanyol

1.3.Etapes clau de l’evolució de la programació

1.3.1.La desregulació

1.3.2.La TDT

1.3.3.Internet

Tema 2. Models, processos i tècniques de programació

2.1. Models i tècniques de programació televisiva: de la televisió generalista a la televisió online

2.2. Models i tècniques de programació radiofònica

2.3. Processo de construcció de la graella de programació

Tema 3. Els públics i la investigació d’audiències

3.1. Els públics en la ràdio i la televisió a Espanya

3.2. La investigació d’audiències en ràdio

3.3. La investigació d’audiències en televisió

3.4. La investigació d’audiència i la publicitat

3.5. Reptes de la investigació d’audiències

Tema 4. Gèneres i formats de ràdio i televisió. Tendències al sector espanyol

4.1. Definició de gènere radiofònic i televisiu

4.2. Gèneres i formats televisius

4.3. Gèneres i formats radiofònics

4.4 Transformació i evolució dels gèneres

4.5. Gèneres publicitaris per a ràdio i televisió

Tema 5. Marc legal per a la programació

5.1. La legislació europea

5.1.1. Directives de serveis audiovisuals: de la Televisió Sense Fronteres fins a la Nova Directiva de Comunicació

5.1.2. La regulació de la TDT i l’espai radioelèctric

5.2. La legislació espanyola

5.2.1. La Llei General de l’Audiovisual: antecedents, característiques i modificacions

5.2.2. La regulació dels serveis de ràdio i televisió de titularitat pública a l’àmbit estatal, autonòmic i local

5.2.3. El cas de la Comunitat Valenciana

5.2.4. El paper dels consells Audiovisuals i la CNMC

5.3. Reptes per a la legislació audiovisual a l’era digital.

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16